- Hoşgeldiniz

Türkmenoğlu

Türkmenoğlu sitemize 22 Ocak 2016 tarihinde eklenmiş ve kişi tarafından ziyaret edilmiş.

Van Türkmenoğlu Üyelik Türü

kk

                 Tıklayınız                                       Tıklayınız                                 Tıklayınız 

Vangezgini Türkmenoğlu Mağazasını Gezip İnceliyoruz.

Geniş Alanı İle Zevkli Mimari ve İç Dizaynı İle Yıllardır Göz Dolduran Firmayı Sizlerle Gezelim

1948 tarihinde kuruldu
Van ilimizin tarihi dokusunun derinliklerinden gelen Türkmenoğlu ailesi geçmişten bu güne uzanan ticari hayatıyla adeta Van ili ile özdeşleşmiştir. Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren oluşan ilimizdeki Cumhuriyet caddesinde başlayan ticaret yaşantısı bir çok değişik sektörde devam etmiş, nitekim 1970’li yıllardan sonra mobilya ticareti ile bu güne gelinmiştir.

Şimdi Van ili ve civar illerde her on evin yedisinde mutlaka Türkmenoğlu’nun satmış olduğu ürünü görürsünüz. İlimizde Türkmenoğlu müessesesi bünyesinde beş ayrı noktada modern ve klasik tarzda mobilya imalat ve satışını, ayrıca beyaz eşya ve elektronik ürünlerinin satışının yapıldığı mağazalara rastlarsınız. Bu da Van ilinde doğup büyüyen ve de yaşayan aynı zamanda markalaşan Türkmenoğlu’nun iline verdiği değerin ifadesidir.

Türkmenoğlu mağazalarına girdiğinizde;

Güler yüzlü personel ile karşılanır,

Güvenli ve kaliteli bol ürün çeşitleriyle tanışır,

Müşteriye ve hizmete verilen değer karşısında sıcak bir dost kazanmanın önemi ile ayrılırsınız.

Since the inception corporate structure and focus the public with the work of Türkmenoğlu Shopping Malls continues unabated in many areas and customer-oriented operation of the sector. Until the Soft of office furniture to the appliances kinds of youth room, so the carpet home textiles, so zücaciye electronic, sort it will not end with a letter to accessories to gifts and models Türkmenoğlu Shopping Centers expects the people esteemed Van and the region.

eit der Gründung der Unternehmensstruktur und konzentrieren sich die Öffentlichkeit mit den Arbeiten der Türkmenoğlu Einkaufszentrums ist ungebrochen in vielen Bereichen und kundenorientierte Arbeitsweise des Sektors. Bis die Weiche von Büromöbeln zu den Geräten Arten von Jugendraum, so dass der Teppich Heimtextilien, so zücaciye elektronischen, sortieren es nicht mit einem Brief an Zubehör, um Geschenke und Modelle Türkmenoğlu Einkaufszentren erwartet, dass die Menschen geschätzt Van und der Region zu beenden.

از آنجا که ساختار آغاز به کار شرکت های بزرگ و تمرکز مردم را با کار  مراکز خرید همچنان ادامه دارد در بسیاری از مناطق و بهره برداری مشتری گرا از بخش. تا زمانی که نرم مبلمان اداری به لوازم انواع اتاق جوانان، به طوری که منسوجات خانگی، فرش، بنابراین  الکترونیکی، مرتب کردن آن را نمی خواهد با نامه ای به لوازم جانبی به هدایا و مدل  مراکز خرید انتظار مردم محترم ون و منطقه به پایان برسد.
 از اعماق استان وان مترادف با سابقه خانواده ما تقریبا بافت استان وان گسترش زندگی تجاری به این روز تبدیل شده است. در زمان تاسیس جمهوری استان ما، جمهوری متشکل زندگی خیابانی شروع تجارت در بسیاری از بخش های مختلف ادامه داد، در واقع، تا به امروز با تجارت مبلمان پس در s آمده است.

С момента корпоративной структуры и сосредоточиться общественность с работой Türkmenoğlu Торговые центры продолжается во многих областях и ориентированных на клиента операции в секторе. До Soft офисной мебели до техники видов молодежной комнаты, так что ковер домашнего текстиля, так не zücaciye электронные рода не будет заканчиваться буквой до аксессуаров к подарки и моделей Türkmenoğlu Торговые центры ожидает народ почитал Ван и область.

Qurulduğu ilk gündən bəri təşkilati quruluşu və işləri ilə bölgə xalqının maraq mərkəzi olan Türkmenoğlu Alış Veriş Mərkəzləri bir çox sahədə və sektorda işlərinə sürət kəsmədən müştəri yönümlü olaraq davam etməkdədir. Büro mobilyalarından oturma guruplarına qədər, gənc otağından ağ əşya növlərinə qədər, ev tekstiline halılara qədər, elektronikten zücaciyeye qədər, aksesuardan hədiyyəlik əşyalara qədər yazmaq ilə bitməyəcək növ və model Türkmenoğlu Alış Veriş Mərkəzlərində siz qiymətli Van və bölgə xalqını gözləməkdədir.

 

Sitemizdeki Benzer İçerikler

Yorumlar